Recenzija

V letu 2012 je stopil v veljavo Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS; št. 7/2012). Pravilnik bolj podrobno opredeljuje način in postopek pridobivanja in potrjevanja projektne dokumentacije, izvedbe, nadzora, pregleda in prevzema gradbenih del.

Predvsem je pomemben prvi del, se pravi način in postopke pridobivanja in potrjevanja projektne dokumentacije, ki je osnova za kvalitetno gradnjo ali rekonstrukcijo določene ceste ali križišča.

Nov zgoraj navedeni Pravilnik je še bolj natančno določil načine in postopke pri izdelavi in potrjevanju projektne dokumentacije. Predpisal je: 

  • obvezno pridobitev oz. izdelavo projektne naloge, ki je osnova za kvalitetno projektno dokumentacijo ter način njene potrditve,
  • uvedel izvedbeni načrt za izvedbo ali izvedbeni načrt izvedenih del,
  • obvezen postopek recenzije za projektno dokumentacijo za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del, vzdrževalnih del v javno korist ali gradnjo.

 

Zavod za prometno varnost združuje strokovnjake, ki vam pri zgoraj navedenih nalogah in postopkih, ki jih zahteva Pravilnik, lahko ponudi strokovno pomoč, ki obsega:

  • pripravo projektne naloge,
  • potrditev projektne naloge pri upravljavcu,
  • pregled idejne zasnove in uskladitev rešitev med naročnikom (občino ali upravljavcem državne ceste) in projektantom,
  • izdelava recenzije projektne dokumentacije (za vse sklope načrtov, ki jih posamezna projektna dokumentacija vsebuje).