Preverjanje varnosti cest

PVP je neodvisno, podrobno in sistematično tehnično varnostno preverjanje glede konstrukcijskih lastnosti cestno infrastrukturnega projekta, ki obsega vse faze investicije od načrtovanja, začetka obratovanja do pridobitve ustreznega uporabnega ali obratovalnega dovoljenja PVP mora enakopravno obravnavati vse vrste uporabnikov cest. To pomeni, da morajo presojevalci varnosti v prometu upoštevati pešce, kolesarje, motoriste, invalidne osebe, otroke, jezdece, starejše uporabnike cest kakor tudi voznike vseh vrst motornih vozil ter potnike v njih vozil.

PVP ne sme biti samo enostavna preveritev uporabe prometnih predpisov ali standardov, ki veljajo za avtoceste ali druge ceste za katere se PVP izvaja, oziroma preveritev, če je objekt izveden v skladu z načrtom. Na nastanek prometnih nesreč namreč ne vpliva le en dejavnik.

Različne študije o vzrokih za nastanek prometnih nesreč po vsem svetu so pokazale, da so vozniki najpomembnejši dejavnik vzroka prometnih nesreč, sledi dejavnik stanja cest. To velja za razmere v urbanih in podeželskih območjih in za vse vrste žrtev.