Presojevalci varnosti cest

Presoja varnosti cest

V okviru izvajanja osnovnega strokovnega usposabljanja presojevalcev varnosti cest je Javna agencija za varnost prometa (AVP) dne 15. oktobra 2011 usposobila prvo generacijo licenciranih presojevalcev varnosti cest. V skaldu s Pravilnikom o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev (Ur.l. RS, št. 50/2011) je PRESOJEVALEC VARNOSTI CEST neodvisen od izdelovalca projektne dokumentacije, in ni v delovnem razmerju pri naročniku presoje varnosti v prometu (PVP). Z naročnikom presoje sklene pogodbo o izvedbi PVP za izvedbo konkretne PVP. Presojevalec oz. člani skupine presojevalcev morajo imeti opravljen strokovni izpit za presojevalce varnosti ceste.