Modre cone za večjo varnost

"Modre cone" predstavljajo območja z nadpovprečno starostjo prebivalcev. Inspiracija izhaja iz 12 letne raziskave novinarja Dan Buettner-ja, ki se je ukvarjal s fenomenom ljudi, ki nadpovprečno dolgo živijo in območji, kjer je namanj obolelih prebivalcev. Kot pilotski projekt so v ZDA pristopili k celoviti spremembi ljudi in okolja v dveh manjših mestih. Integralni del projekta je tudi prometni podsitem. Šolarje spodbujajo, da hodijo v šolo v organizirani skupini "walking school busses" pod vodstvom vsaj ene odrasle osebe. Načrtovalci pa so pričeli s preurejanjem širokih prometnic v infrastrukturo za pešce in kolesarje. Cilj je seveda zelo jasno opredeljen: bolj zdravo in dolgotrajno življenje tudi s pomočjo varnejših cest in uporabo nemotornega prometa.